Møbelfabrikk i verdensklasse

MÅNEDENS TREBYGG - FEBRUAR 2023

Ved bruk av tre har møbelprodusenten Vestre realisert ambisjonen om å bygge en fabrikk for fremtiden. Den finner du midt i skogen på Magnor i Innlandet.

Del

«The Plus» er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og fabrikken skal fungere som et utstillingsvindu for Vestres møbelproduksjon. Her produseres utemøbler av tre og stål som sendes til hele verden.

– The Plus er verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, og det er en bygning som skaper en høyeffektiv produksjon. Samtidig som den skal være et vindu og en brobygger mellom samfunnet og industrien, forteller Øyvind Bjørnstad som jobber som leder for strategi og bærekraft i Vestre.

Øyvind Bjørnstad jobber som leder for strategi og bærekraft i Vestre. Her står han ute foran fabrikken.
STOLT AV FABRIKKEN: Øyvind Bjørnstad jobber som leder for strategi og bærekraft i Vestre.

Utformet som et plusstegn
Fabrikken er tegnet av det verdenskjente arkitektkontoret BIG Bjarke Ingels Group og selve bygningen er utformet som et plusstegn. Fabrikken har fire produksjonsområder som alle utgjør en av vingene i bygget: Colour Factory, Assembly, Wood Factory og Warehouse. De fire vingene er bygget av limtredragere med 24 meter fritt spenn. Hver fløy vender ut mot, og er i direkte kontakt, med skogen.

Kadettangen i Bærum
TRE OG STÅL: På The Plus produseres utemøbler som sendes til hele verden. Her på Kadettangen i Bærum.

– Fabrikken er designet for å skape en åpen og effektiv arbeidsflyt og med veldig høyteknologiske produksjonslinjer. Det er et premiss for å kunne produsere i Norge siden det er høye kostander knyttet til arbeidskraft. Denne fabrikken beviser at vi kan være konkurransedyktige selv om vi produserer i Skandinavia, forteller Bjørnstad.

Selve bygningen er utformet som et plusstegn
THE PLUS: Selve bygningen er utformet som et plusstegn
The Plus sett ovenfra.
TRE PÅ ALLE KANTER: Møbelfabrikken ligger midt i skogen på Magnor.

Vi har beholdt furuskogen så nær bygget som overhodet mulig.

Øyvind Bjørnstad, leder for strategi og bærekraft i Vestre.

Internasjonalt forbildeprosjekt
Den bærende konstruksjonen til fabrikken er satt oppi massivtre. Trekonstruksjonen er et norsk-svensk samarbeid mellom Woodcon i Brumunddal, Moelven og Stora Enso i Värmland, noe som har gitt kortreiste materialer.

Totalt er det gått med 2700 kubikkmeter limtre og massivtre i fabrikken. Bruken av tre er med på å redusere byggets klimagassutslipp betydelig, og The Plus har 55 prosent lavere klimagassutslipp enn en konvensjonell fabrikk.

– De store utslippsreduksjonene er mulige fordi vi har valgt å bygge etter passivhusstandarden, bruker massivtre i konstruksjonen og ellers bruker lavkarbonbetong og resirkulert armeringsstål, forteller Øyvind Bjørnstad.

Innvendig er det mye eksponert treverk. Bruken av tre er med på å redusere byggets klimagassutslipp betydelig
MASSIVTRE: Fabrikken har mye vinduer og eksponert treverk. Bruken av tre er med på å redusere byggets klimagassutslipp betydelig
lorp ippsum
FARGESPRAKENDE: Fire hovedfarger skiller de ulike produksjonsområdene fra hverandre. Fargene flyter utover gulvet, tilbake til midten av fabrikken som fungerer som fabrikkens rundkjøring. Fargene skal gjøre det enkelt for besøkende å orientere seg i fabrikken og følge og forstå produksjonsprosessen.

Svært strenge miljøkrav
The Plus blir Nordens første industribygg som oppnår den høyeste miljøklassifisering i sertifiseringsordningen BREEAM ved å oppfylle kravene til Outstanding-nivå. Et Outstanding-bygg er definert som et internasjonalt forbildeprosjekt.

Gjennom prosjektet ønsker Vestre å vise at industriprosjekter kan være globale forbilder innen miljø.

Som et familieeid selskap har vi mulighet til å ta mer langsiktige valg. Det er klart at det er en merkostnad knyttet til å bygge en fabrikk som oppfyller disse miljøkravene, men vi tror det er et valg som vi vil tjene på i lengden, sier Bjørnstad.

Minst mulig fotavtrykk
Utvendig er bygget kledd i forkullet lerketre. Dette er en metode å behandle treverket på som gjør at kledningen blir nærmest vedlikeholdsfri, i tillegg til at det er brann- og sopphemmende.

Fabrikken er omgitt av furutrær, det samme materialet som brukes i mange av Vestres møbler. Under bygging var det et mål å ha minst mulig fotavtrykk og påvirkning på omgivelsene.

Furutrær i forgrunnen til fabrikken.
OMGITT AV FURUTRÆR: Skogen er beholdt så nær bygget som overhodet mulig. Under bygging var det et mål å ha minst mulig fotavtrykk og påvirkning på omgivelsene.

– Vi har beholdt furuskogen så nær bygget som overhodet mulig, forteller Bjørnstad.

Også skogbunnen og jordsmonnet ble forsiktig fjernet og er brukt i en spesiallaget jordblanding som er lagt på taket. Her er 20 000 pluggplanter satt ut, omgitt av 888 solcellepaneler. I løpet av noen år vil den naturlige vegetasjonen i området overta fabrikktaket.

Taket er dekket med solceller.
ENERGIPRODUKSJON: 888 solceller på taket produserer omtrent 250 Megawatt-timer (MWh) årlig.

Opplevelsespark
I tillegg til å være en fabrikk skal The Plus også fungere som et besøkssenter. Besøkende kan komme på omvisning i produksjonen, og området rundt skal gjøres om til et rekreasjonsområde.

– The Plus er en veldig åpen fabrikk med mye glass og vinduer, og samfunnet utenfor er velkommen inn for å se hva vi driver med, sier Bjørnstad.

Den innvendige trappen er utformet som en spiral.
TILGJENGELIG: Den innvendige trappen er utformet som en spiral og tar deg med til taket av bygget. I midten er det plantet et lønnetre.

Taket er åpent for besøkende og tilgjengelig med trapper utvendig hele døgnet. Har du først kommet opp, kan du skli ned igjen i skogen på en 14 meter lang sklie. Vestre håper at turgåere vil bruke området aktivt og inviterer til telting i skogene rundt fabrikken.

– Her finnes ingen gjerder eller avstengte områder og omgivelsene skal være tilgjengelige for alle. Det tror jeg er en viktig del av det å drive bærekraftig framover, at vi viser hva vi gjør. Det er med på å skape tillit mellom folk og industrien, avslutter Bjørnstad.

Hver måned kårer Tenk Tre månedens trebygg. Se tidligere vinnere her.

Utvendig sklie fra taket.
NED PÅ SEKUNDER: For deg som har dårlig tid, står en sklie klar på taket. Den tar deg de 14 meterne ned til bakken tilbake til skogen.