Det nytter ikke bare å plante, vi må også hogge

Klima

Å plante trær er en viktig del av klimaløsningen, fordi trær fanger opp store mengder CO₂ som ellers ville endt opp i atmosfæren vår. Men visste du at det å hogge trær også er en viktig del av klimaløsningen?

Del

Når et tre vokser, fanger det CO₂ fra luften. Men selv ikke alle verdens trær klarer å fange opp alle CO₂-gassene vi slipper ut. Det er fordi vi har brukt masse olje, kull og gass, som har gjort at vi har fått mye mer CO₂ i atmosfæren vår enn hva som er naturlig. Dette har igjen ført til at temperaturen på jorda har økt, også kalt global oppvarming.

CO₂ er livsviktig og livsfarlig

Selv om CO₂-utslipp er årsaken til klimakrisen vi nå står overfor, er mennesker helt avhengig av denne gassen. Det er nemlig en viktig ingrediens i fotosyntesen.

Husker du den? Vi lærte den i naturfagstimen på barneskolen, men av en eller annen merkelig grunn er den alltid så vanskelig å huske.

Nå skal du nå få en svært enkel forklaring:

fotosyntens
FOTOSYNTESEN ENKELT FORKLART: Trær og alle andre grønne planter suger til seg vann fra jorda og CO₂ fra atmosfæren, også får de energi fra sollyset. Med disse tre ingrediensene klarer plantene å lage sukker/glykose og oksygen. Sukkeret er byggestoffet i plantene. Her lagres karbonet, mens oksygenet slippes ut igjen i atmosfæren.

Vi kan altså takke fotosyntesen for at vi har oksygen! Som du skjønner, er CO₂ en svært viktig ingrediens i vår eksistens. Det er når det blir for mye CO₂ i atmosfæren, som følge av klimagassutslippene våre, at det blir livsfarlig.

Og med livsfarlig mener vi at kloden vår bli varmere og naturen vår ødelegges.

Kan vi ikke bare plante flere trær?

Jo, vi kan plante flere trær, og det gjør vi hvert eneste år. Faktisk planter Norge om lag 40 millioner trær i året.

Men vi er også nødt til å bruke mindre olje, kull og gass. Skal vi klare det, er vi nødt til å bruke mer grønne ressurser. Vi er nødt til å bruke mer tre.

Å bruke mer tre betyr ikke at vi skal hogge ned all skogen vår. Faktisk blir den norske skogen større og større for hvert år som går. I dag er det tre ganger så mye skog i Norge enn det var for 100 år siden.

Skogplanting
FORT HVERT TRE VI HOGGER, PLANTER VI NYE: Norge planter om lag 40 millioner trær i året.

Gamle trær kan hogges og brukes

Når trær blir gamle, vokser de saktere og fanger mindre og mindre CO₂. Da kan vi hogge det og plante et nytt tre. Treet vi hogger kan brukes til å lage produkter som ofte lages av olje, og det gir mye lavere utslipp. 

Oljen ligger nemlig langt der nede under bakken av en grunn. Når vi henter den opp og bruker den, slipper vi ut enorme mengder CO₂ som naturen ikke klarer å fange opp. Bruker vi mer tre, kan vi hente opp mindre olje og få lavere CO₂-utslipp.

Teknisk sett er det faktisk mulig å bruke tre til å lage alle typer produkter som i dag lages av olje. Det betyr ikke at vi kan erstatte all oljen med tre. Det har vi ikke nok trær til. Å bruke mer tre er likevel et viktig skritt på veien mot å redusere klimagassutslippene våre.

Ting som lages av olje, kan også lages av tre

Visste du at for eksempel klær og sminke lages av olje? Eller batterier, medisiner og enkelte matingredienser? For ikke å snakke om all plasten vi bruker. Mange av tingene du omgir deg med til daglig, er laget av olje. Det betyr at vårt forbruk av ting fører til store klimagassutslipp. Men alle disse tingene kan lages av tre!

Teknisk sett er det faktisk mulig å bruke tre til å lage alle typer produkter som i dag lages av olje. Det betyr ikke at vi kan erstatte all oljen med tre. Det har vi ikke nok trær til. Å bruke mer tre er likevel et viktig skritt på veien mot å redusere klimagassutslippene våre.

Les saken: Alt som kan lages av olje, kan også lages av tre

Når vi bruker tre som byggemateriale, blir bygget i seg selv et karbonlager. Dette er fordi plankene kommer fra et tre som i sin tid fanget opp CO₂ i skogen.

Tre som karbonlager

Tre gir også en stor klimanytte som byggemateriale. Bygg- og anleggsbransjen står i dag for en tredjedel av de globale klimagassutslippene. I motsetning til andre byggematerialer, som slipper ut store mengder CO₂ ved produksjon, er tre et materiale som lagrer CO₂.

Når vi bruker tre som byggemateriale, blir bygget i seg selv et karbonlager. Dette er fordi plankene kommer fra et tre som i sin tid fanget opp CO₂ i skogen. Karbonet forblir altså lagret i treverket selv om vi hogger treet. Når vi bygger hus eller møbler i tre, flytter vi karbonet fra trær til ting. Tingene våre blir også et karbonlager!

Kanskje du bor i et trehus, eller har et trebord hjemme i stuen din? Eller kanskje terrassen din er bygget i tre? Da har du et karbonlager! Tar du godt vare på disse tingene, kan karbonet forbli lagret i produktene i mange år.

Produkter av tre

Kanskje du bor i et trehus, eller har et trebord hjemme i stuen din? Eller kanskje terrassen din er bygget i tre? Da har du et karbonlager! Tar du godt vare på disse tingene, kan karbonet forbli lagret i produktene i mange år.

Det er først når trehuset ditt rives, brennes eller råtner, at CO₂-gassene slippes ut i atmosfæren igjen. Men da fanges de opp igjen av nye trær vi planter i skogen. Trær rydder opp etter seg selv!

Skal vi hogge ned all skogen vår, da?

Å bruke mer tre betyr ikke at vi skal hogge ned all skogen vår. Faktisk blir den norske skogen større og større for hvert år som går. I dag er det tre ganger så mye skog i Norge enn det det var for 100 år siden. Det betyr at det er rom for å hogge flere trær og bruke mer norsk tre.

Les mer om hvordan Norge driver et av verdens mest bærekraftige skogbruk.

Alle nye trær som plantes vil fange opp store mengder CO₂ gjennom et langt liv i skogen, før de til slutt kan hogges og bli til nye ting i fremtiden. På denne måten er skogens kretsløp en viktig del av klimaløsningen.