Skal vi få til det grønne skiftet, må vi bruke mer tre

Hva jobber vi for?

Aldri før har verden hatt et større behov for fornybare løsninger. Mens kloden vår stadig blir varmere, befolkningen øker og levestandarden går opp, må klimagassutslippene ned. Der hvor ressurser som olje, kull og gass representerer fortiden, representerer fornybare ressurser som vind, vann, sol og tre fremtiden i et bærekraftig samfunn. Skal vi etterlate oss en grønnere klode, må vi erstatte svart karbon med grønt karbon. Vi er nødt til å bruke mindre olje, og mer tre. Norsk tre.

I dag har vi tre ganger så mye skog i Norge enn vi hadde for hundre år siden. I motsetning til hva som skjer i regnskogen, driver Norge et av verdens mest bærekraftige skogbruk. For hvert tre vi hogger, planter vi nye. Alle disse trærne fanger opp og lagrer CO₂ fra atmosfæren. Når trærne blir gamle, fanger de mindre CO₂. Da er de klare for en ny jobb. En jobb som en fornybar naturressurs.

Tre kan nemlig brukes til så uendelig mye mer enn du tror! Alt som kan lages av olje, kan også lages av tre. Og det gir betraktelig lavere utslipp. Å velge trebaserte produkter og løsninger er klimakamp i praksis – det er bærekraftig, og bra for klimaet både inne og ute.

Skal vi nå FNs klimamål, må både forbrukere, næringsliv og politikere aktivt velge fornybare løsninger, som tre, over ikke-fornybare ressurser som olje, kull og gass. Tre er fremtiden. Ikke bare som råstoff, men også som grønne arbeidsplasser over hele landet. Og langt flere kan det bli.

Skal vi få til det grønne skiftet, er vi avhengig av innovasjon, vekst og verdiskapning i bedrifter og organisasjoner som representerer fornybare løsninger. Derfor er ikke Tenk Tre bare et bransjeinitiativ, det er en oppfordring til å velge grønt – det er en oppfordring til å velge tre.

Hvem er vi?

Tenk Tre består av en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.

Kontaktpersoner

Vil du bidra?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å engasjere deg i Tenk Tre.

Send e-post