Landets mest kortreiste skolebygg

MÅNEDENS TREBYGG - MARS 2023

Med materialer fra skogene i kommunen og lokale leverandører, har Våler i Solør bygget ny skole, nytt aktivitetshus og bibliotek.

Del

Byggene er plassert mellom Glomma og Våler sentrum og sto ferdige i 2021. Skolen, aktivitetshuset og biblioteket er tre nye selvstendige bygninger.

– Gjennom sin utforming, arkitektur og felles materialbruk med dominerende bruk av tre, danner disse en sammenhengende og identitetsskapende helhet i Våler, forteller næringssjef Arild Lande.

Våler skole og aktivitetshus
AKTIVITETSHUSET: Idrettshallen er plassert i sentrum for å skape liv og aktivitet i kommunesenteret.
Våler skole og aktivitetshus
FASADE: Utvendig er byggene kledd i malmfuru som vil gråne med tiden. De tjukke trespilene har ikke bare en estisk funksjon, men fungerer også som solavskjerming. I forkant ser du bygget som inneholder bank, kulturskole og bibliotek.

Lokale leverandører og produkter

Våler i Innlandet er en av landets største skogkommuner og 90 prosent av arealet er dekket av skog. Her ligger Norges største sagbruk, Moelven Våler, og sponplatefabrikken Forestia. Det var derfor helt naturlig å bruke lokale leverandører da kommunesenteret skulle utvides.

Moeleven Våler
I samarbeid med Moelven Limtre AS ble det brukt tre fra Moelvens sagbruk i Våler. Størsteparten av trevirket er hentet fra lokale skoger. Foto: Moelven AS

– Vi er en tre-kommune, og det ønsket vi også at de nye byggene skulle gjenspeile.

Skolen, aktivitetshallen og biblioteket har trekonstruksjoner fra lokalt tømmer. Fasader og interiør er også laget av furu fra regionen. Vinduskarmene og vindussystemene, som ofte byggesav alu-kasseprofiler, er i Våler erstattet av limtre, noe som gir rommene varme og stofflighet.

I samarbeid med Moelven Limtre AS ble det brukt tre fra Moelvens sagbruk i prosjektet. Byggene er kledd i malmfuru, og råstoffet er hogd og hentet ut fra skogene som ligger innen en radius på 60 kilometer fra byggeplassen. Kledningen krever lite vedlikehold og har langt levetid.

F.v: Arild Lande, næringssjef, Cathrine Hagen, kultursjef og Aasmund Aaseth, rektor
KORTREIST: Med tre og materialer fra de lokale hjørnesteinsbedriftene Moelven Våler og Forestia har skolen og aktivitetshuset blitt et funksjonelt, innovativt og miljøvennlig samfunnsprosjekt. F.v: Arild Lande, næringssjef, Cathrine Hagen, kultursjef og Aasmund Aaseth, rektor.

– For oss er dette prosjektet sirkulærøkonomi i praksis. Her i området har vi hele verdikjeden innen skog- og trenæringen, og vi ønsker å vise hvordan tre er bærekraftig over tid, forteller Lande.

Spisestue
LIMTRE: Alle byggene har tre som dominerende materiale utvendig og innvendig.
Bibliotek
BIBLIOTEK: Møbler og innredning er også laget i tre.

Vegger av sponplater

Veggene på skolen er satt opp av sponplater fra Forestias fabrikk, som ligger bare seks kilometer unna. Lande forteller at det er første gang sponplater, altså treplater laget av sagflis, er brukt i et offentlig bygg.

– Norge er smekkfullt av skoler og kontorer med gipsvegger, men vi ønsket å utfordre dette. Siden sponplater ikke er blitt brukt på denne måten før, var det mye innovasjon og produktutvikling i prosjektet. Vi hadde et tett samarbeid med leverandør og entreprenør for å sikre at platene oppfyller krav til for eksempel innemiljø og brannsikkerhet.

Han håper kommunens erfaringer også kan inspirere andre til å velge tre fremfor gips.

– Gipsen er trygg og god, men vi opplever at vi har lykkes med å gjøre sponplater til et bra og reelt alternativ.

Fornøyde elever
TRIVES: Niklas Engebakken (10), Signe Vingeng Bjervamoen (15) og Sander Brynh (15) synes den nye skolen er blitt fin.

Åpen og lys

Før byggingen startet kjørte kommunen en åpen arkitektkonkurranse, og det kom inn 48 bidrag. Det danske arkitektfirmaet Tulinius Lind vant konkurransen med sitt forslag Lanternen.

Elevene Sander Brynh (15), Signe Vingeng Bjervamoen (15) og Niklas Engebakken (10) sitter i elevrådet og trives godt på den nye skolen som har i overkant av 300 elever.

– Jeg liker at den er åpen med mye lys, forteller Signe.

Sander setter størst pris på den nye idrettshallen, som han synes er fint plassert mellom skolen og aktivitetshuset.

– Jeg liker at den er stor, at det er mye plass til å drive med ulike aktiviteter og at den har mye utstyr.

Idrettshall
POPULÆR HALL: Idrettshallen brukes av lag og foreninger hele uken. De store vinduene gjør at bygget lyser opp i sentrum.
Lekerom
SVØMMEHALL: Aktivitetshuset kan også brukes til svømmeopplæring.

Idrettshall og folkebibliotek

Idrettshallen fungerer som samlingssted for kommunen og brukes av lag og foreninger gjennom hele uka. Innvendig har idrettshallen lange spenn med synlige limtredragere.

De store trelamellene som omslutter aktivitetshuset skaper et overdekket uteområde, som er praktisk på dager med dårlig vær. Lamellerne skjermer også mot solstråling og varme, og beskytter samtidig fasadene mot regn og snø.

Hallen har store vindusflater som vender ut mot kommuneparken. Dette skaper en spesiell ”inne – ute”-følelse, hvor det er kontakt med utearealene samtidig som aktivitetene er synlige fra utsiden. Dette forsterker opplevelsen av liv og aktivitet i Våler, både i skoletiden, på kveldstid og hele året rundt.

– Det er en litt utradisjonell løsning å ha store glassflater i en idrettshall, men vi ønsket mest mulig transparens og kontakt med omgivelsene. Fokuset på lys og luft er viktig for dette prosjektet. I Våler lyser bygget opp om kvelden og skaper et inspirerende og trygt samlingspunkt, forteller Lande.

Han opplever at prosjektet har bidratt til å skape den møteplassen i sentrum som de ønsket seg.

Eva Øiseth Wenstad
BIBLOTEKSSJEF: Eva Øiseth Wenstad forteller at det nye biblioteket er blitt en viktig møteplass i kommunen.

Dette bekreftes også av Eva Øiseth Wenstad som er sjef for biblioteket som ligger på torget ved siden av idrettshallen. Også her er bruken av tre fremtredenen med eksponerte treflater og tre i møbler og innredning.

– Det er høyt under taket og treverket bidrar til å det ikke blir mye støy her. Alle som kommer hit synes det er et kjempefint sted å være.

Hver måned kårer Tenk Tre månedens trebygg. Se tidligere vinnere her.