Bedre inneklima på 1, 2, tre

Bærekraft

Nye Ulsmåg skole er bygget i tre for best mulig trivsel og inneklima. Det som en gang var en gammel skole hvor elevene slet med hodepine, er i dag et bygg hvor barna har et godt læringsmiljø.

Del

På den gamle skolen måtte de ansatte lufte så å si året rundt på grunn av dårlig inneklima.

– Elevene var ofte slappe og slet med hodepine. Etter at den nye skolen kom på plass har vi knapt nok luftet en eneste dag, forteller Thomas Berge, lærer ved Ulsmåg skole.

Nærhet til naturen

Skolen er bygget med en bærekonstruksjon i massivtre og limtre, og utvendig kledd med varmebehandlet furu. At den ble bygget i tre, var ikke et tilfeldig valg. Ved å bruke naturlige materialer ønsket arkitekt Ola Roald å skape en skole som både er estetisk fin, slitesterk og ikke minst, bra for helsen.

– Luften i skoler har historisk sett vært dårlig, i hvert fall de siste 20-40 årene. Tre er et fantastisk materiale da det puster og er med på å stabilisere inneklimaet. I tillegg er nærheten til naturen en veldig fin arkitektonisk kvalitet. Å ta naturen inn i bygget kan høres ut som en klisjé, men jeg tror vi mennesker har et mye nærmere forhold til naturen enn det vi kanskje vanligvis er bevisst på, forteller Ola Roald.

Arkitekt og daglig leder i Ola Roald AS Arkitektur.
OLA ROALD: Arkitekt og daglig leder i Ola Roald AS Arkitektur.
Bygget i massivtre og limtre, og kledd med varmebehandlet furu.
ULSMÅG SKOLE: Bygget i massivtre og limtre, og kledd med varmebehandlet furu.

Treverkets egenskaper

Jørgen Tycho, som også er arkitekt, og daglig leder i trekompetanse-huset Oslotre, var med å utvikle, produsere og montere Ulsmåg skole. Han forteller at trematerialer påvirker inneklimaet gjennom trevirkets innebygde egenskaper.

– Tre er hygroskopisk, noe som betyr at det kan ta til seg og gi fra seg fuktighet. Det er også hygrotermisk, noe som vil si at treet fungerer som et passivt varmebatteri. Når du tilsetter fukt, avgir treet lagret varme. Det er grunnen til at du ofte får den varme og behagelige følelsen når du kommer inn i et rom med mye trevirke, forteller Jørgen.

Lavere stressnivå og mindre hodepine

Det gjøres mye forskning på tre og mulige helsefordeler. I en østerriksk undersøkelse fra 2011 kom det fram at barn som ble undervist i et rom laget av heltre, reduserte hjerteslag per dag med 8600, noe som tilsvarer seks slag færre per minutt.

JØRGEN TYCHO I OSLOTRE: Har vært med å utvikle, produsere og montere Ulsmåg skole.
JØRGEN TYCHO I OSLOTRE: Har vært med å utvikle, produsere og montere Ulsmåg skole.

– Jeg vil ikke si vi har empiri for det ennå, men det begynner å komme såpass mange like rapporter fra forskere over hele verden at vi kan trekke noen slutninger. Det man ser, er at man i rom med tre har et lavere stressnivå, mindre sykefravær og mindre vondt i hodet. Gjennomsnittsnordmannen lever 85 prosent av livet sitt innendørs. Det er klart at de materialene vi omgir oss med innendørs har en påvirkning på helsen vår, forteller Jørgen.

Professor Anders Q. Nyrud, som underviser og forsker på treteknologi og skogindustriell økonomi ved NMBU, er også positiv til forskningen på helseeffekter ved bruk av tre i bygg.

– Vi er i ferd med å utvikle ny kunnskap om hvordan trevirkets egenskaper kan brukes til å forbedre miljøegenskaper og innemiljø for moderne bygg. Det er flere fagmiljøer som har begynt å interessere seg for disse temaene, og jeg forventer at denne forskningen vil bidra til bedre og sunnere bygg, forteller Nyrud.

REKTOR: Trude Halland Wedervang.
REKTOR: Trude Halland Wedervang.

Bedre læringsmiljø

At både elever og ansatte omgir seg med tre på nye Ulsmåg skole, har ifølge rektor vært utelukkende positivt.

– For mitt vedkommende har bygget og inneklimaet mye å si for arbeidsmiljøet. Sånn er det jo for barna også. Har du gode omgivelser, får du et bedre læringsmiljø. I løpet av de siste årene har Ulsmåg skole gått fra å være en skole som ikke en gang hadde godkjent inneklima, til å bli en slags foregangsskole. Det er vi veldig stolte av, forteller rektor Trude Halland Wedervang.

Behagelig bygg

Som arkitekt ønsket Ola Roald å skape en god atmosfære i skolebygget, for både store og små. Fem år senere får han fortsatt positive tilbakemeldinger.

– Det første folk sier når de kommer inn i bygget, er at de synes det er så behagelig. Det er det treverket som bidrar til. I tillegg har vi lagt til rette for nok dagslys, slik at du hele tiden opplever bygget som lyst og åpent. Målet med et bygg må jo være at man har lyst til å være inne i bygget. Det føler jeg vi har fått til med Ulsmåg skole, avslutter Ola.

Kilder

Studie SOS – Schule ohne Stress | P. Seebacher – Holzcluster Steiermark, AT-Graz 2011.