Verdens nordligste folkehøyskole

MÅNEDENS TREBYGG - MAI 2023

Etter en lang dag på snøscooter eller bak et hundespann i isøde, kommer elevene på Svalbard Folkehøgskole hjem til en varm og lun skole bygget i tre.

Del

Det å få et helt nytt bygg her nede ved Sjøskrenten er helt fantastisk. Selve bygget og beliggenheten er veldig flott, sier Unn Smelvær Høgelid.

Hun er stipendiat på Svalbard Folkehøyskole i Longyearbyen som tilbyr linjer innenfor friluftsliv, hundekjøring, forskning, teknologi, kunst og foto.

– Det er veldig hjemmekoselig her. Selv om det er store arealer med spisesal og oppholdsrom, føles det ikke kaldt og åpent. Treverket gjør det varmt og lunt.

Elever spiser frokost i spisesalen
TRIVES: Stipendiat Unn Smelvær Høgelid og de andre elevene stortrives i det nye trebygget.

Etter over tre år i midlertidige brakker ble kontrasten ekstra stor da elever og lærere kunne flytte inn i nye lokaler i februar.

– Det er blitt så flott! Helt magisk, sier rektor Espen Klungseth Rotevatn.

Espen Klungseth Rotevatn, rektor ved Svalbard folkehøgskole.
REKTOR: Espen Klungseth Rotevatn er stolt av det nye skolebygget.

Klimavennlig skolebygg

Den nye skolen er satt opp i massivtre. Massivtre er krysslimte planker, som settes sammen til solide elementer. Å bygge med massivtre er litt som å bygge med lego. Alle bitene lages ferdig på fabrikk på forhånd.

Spisal
I ISBJØRNENS RIKE: I spisesalen er treverket eksponert, noe som bidrar til et godt innemiljø. Bilde av kongen av Arktis hører selvfølgelig hjemme her.

– Det er veldig forutsigbart å bygge på denne måten. Elementene ble fraktet til Svalbard på båt fra fastlandet, og når de først var på plass, var det bare å sette det hele sammen, forteller Martin Nerhus Øen, prosjektleder i Hæhre Arctic som har hatt byggeoppdraget som totalentreprise.

Martin Nerhus Øen, prosjektleder i Hæhre Arctic
PROSJEKTLEDER: Å bygge med massivtre har mange fordeler, forteller Martin Nerhus Øen i Hæhre Arctic.

Rask byggeprosess

Å bygge med massivtre gir mange fordeler. En av dem er en rask byggeprosess. Fra elementene kom til øya tok det bare seks uker før taket var lagt på og jobben innvendig kunne starte.

– I tillegg til at det er pent, er det også klimavennlig å bygge med massivtre. Noe som passer veldig godt med skolens grønne profil, forteller rektor Rotevatn.

Bygg- og anleggsbransjen står i dag for en tredjedel av de globale klimagassutslippene. I motsetning til andre byggematerialer, som slipper ut store mengder CO₂ ved produksjon, er tre et materiale som lagrer CO₂. 

Når tre brukes som byggemateriale, blir bygget i seg selv et karbonlager. Dette er fordi plankene kommer fra et tre som i sin tid fanget opp CO₂ i skogen. Karbonet forblir altså lagret i treverket selv om vi hogger treet.

Planker i skogen
TRE LAGRER CO₂: Når vi bygger i tre blir bygget i seg selv et karbonlager. Dette er fordi plankene kommer fra et tre som i sin tid fanget opp CO₂ i skogen. Karbonet forblir altså lagret i treverket selv om vi hogger treet.

Arktiske utfordringer

Å bygge i arktiske strøk gir andre utfordringer enn å bygge på fastland. En av disse er permafrosten. På grunn av bevegelser i bakken må alle bygg på Svalbard bygges på peler.

– Skolen flyter på bjelker som er gyst fast som friksjonspeler som står ti meter ned i bakken, forteller Øen.

En annen utfordring er tilgangen på materialer.

«Det kommer med neste båt», er uttrykk her på Svalbard. Derfor var det veldig viktig å planlegge godt gjennom byggeprosessen, forteller rektor Espen Klungseth Rotevatn. Noe også prosjektleder Øen bekrefter.

– Har vi glemt noen skruer, er det ikke bare å stikke innom et sted å kjøpe dem. Men det gjør at vi blir gode på å forberede oss og å ha kontroll på hva vi trenger.

Svalbard folkehøgskole med båt i bakgrunnen.
KLEDD MED FURU: På grunn av den korte sesongen det er mulig å male på Svalbard, ble den utvendige kledningen i malmfuru levert ferdig behandlet til øya.

På Svalbard er det et tørt klima, og det var en fordel da bygget skulle reises.

– Vi har ikke de samme utfordringene med nedbør som de kan ha andre steder. Dette gjør at vi unngår problemer med fukt underveis i byggeprosessen. Men det tørre klimaet kan også være en utfordring på sikt fordi treet kan sprekke opp fortere. Derfor er det brukt massivtre som er ekstra uttørket. Vi har også forberedt kunden og brukerne på at tre et levende materiale som vil gi spill og liv i overflaten, forteller Øen.

Elever koser seg inne
PUSTEPAUSE: I oppholdsrommene kan elevene samle seg. Treverket bidrar til god luft og godt inneklima.
Sofa
KLINESOFA: En stor sofa gir rom for avslapping.

Godt innemiljø

Skolen som kan huse opp til 125 elever har store flater med mye eksponert treverk innvendig.

– Det lukter veldig godt her, og så er det god luft, sier Unn og legger til at mange av elevene har samme opplevelse som henne. 

Treet har hygroskopisk egenskaper, noe som betyr at det både tar til seg og avgir fuktighet. Er det veldig fuktig i et rom, vil treet suge fuktighet til seg. Er det veldig tørt i et rom, vil treet gi fra seg fuktighet. Dette balanserer inneklimaet og gir mindre statisk luft.

– Massivtre gir et veldig godt innemiljø. Det har en stor verdi, spesielt på en folkehøyskole hvor elever både bor og oppholder seg, forteller Øen.

Hver måned kårer Tenk Tre månedens trebygg. Se tidligere vinnere her.

place
ÅPENT: Skolen har stor vinduer som gir lys inn.
place
TRE PÅ ROMMET: Sengene og skapene på internatet er laget i tre.

Gjenbruk fra gruvene

Mye av innredningen på skolen er laget i tre av lokale snekkere. AFRY Ark Studio har planlagt og designet interiøret som består av plassbygde møbler som amfi, benker, plantebyggeri og senger laget i tre.

Her er det også mye gjenbruk – om kanskje på en litt annen måte enn det de fleste av oss er vant til, men selvsagt helt naturlig for et samfunn tuftet på gruvedrift. Blant annet er trappen ned til spisesalen laget av treverk fra gruvene i Svea.

– Når man jobber seg innover i gruvene og tar ut kull, svekkes fjellet. For å støtte opp fjellet i gangene brukes det tre. Siden gruvedriften i Svea nå er under avvikling, er det mye treverk til overs. Her er det omformet og gjenbrukt til nye ting, avslutter Øen.

trapp
OMBRUK: Denne trappen er laget av trevirke fra gruvene i Svea.
Gran
GRAN: Nærbilde av trappen.