Morgendagens sykehjem er bygget i massivtre

Månedens trebygg - november 2021

Edvardsløkka på Kongsberg er et energieffektivt plusshus med mange innovative løsninger. Her skal flere generasjoner møtes på tvers og nyte godt av det moderne flerbrukshuset!

Del

I 2017 begynte prosjekteringen av et nytt bo- og aktivitetssenter på Kongsberg. I september 2021 sto Edvardsløkka klar og i januar begynner de nye beboerne å flytte inn i bygget. Store deler av bygget på 5400 kvadrat er laget av svært lokalt massivtre, kan ordfører Kari Anne Sand fortelle:

– Det er brukt massivtreelementer fra Splitkon på Åmot med Skanska Husfabrikken som totalentreprenør i prosjektet. Splitkon henter råstoffet sitt fra en ikke så alt for stor sirkel, så det er veldig kortreist. Det har ikke krysset fylkesgrensa engang, og det er jo også litt viktig i klimasammenheng.

Ordføreren er veldig fornøyd med at Kongsberg nå bygger mer i tre.

– Vi tenker at tre er en del av løsningen. Som kommune og offentlig byggherre har du et ansvar og det ansvaret må du ta. Da er det å bygge nybygg i massivtre et reelt klimatiltak og et viktig steg i riktig retning.

Byggherren og ordføreren
STOLTE: Byggherre Kjetil Skillberg og ordfører Kari Anne Sand utenfor det nye bo- og aktivitetssenteret.

Satser fornybart

Leder for nybyggavdelingen i Kongsberg kommunale eiendom, byggherre Kjetil  Skillberg, kan fortelle at alt bortsett fra det nye storkjøkkenet på Edvardsløkka regnes som et plusshus.

– Prinsippet med plusshus er at bygget skal produsere nok energi til å dekke det å bygge, drifte og rive det. Vi har rundt 1250 kvadrat med solceller på taket, på sommeren produserer vi derfor mer enn vi trenger, med unntak av kjøkkenet. På makseffekt i dag produserer vi 54 kW.

Bygget og uteplassen
SOSIALT: På den felles uteplassen finnes det blant annet en bålpanne som innbyr til hyggelig sosialisering for både beboere og besøkende.

Å tenke fornybar energi er noe Kongsberg har hatt fokus på lenge. Allerede i 2016 ble kommunen kåret til Årets Varmepumpekommune.

– Vi har tenkt energi lenge, og vi tenker det når vi bygger nytt og tenker drift. Når vi velger et prosjekt velger vi det som er økonomisk riktig gjennom hele byggets levetid og er veldig bevisste på det. Det ligger i ryggmargen og vi strekker oss så langt som mulig, sier Skillberg.

Et levende hus på tvers av generasjoner

Edvardsløkka er et ganske unikt nybygg med mange funksjoner. I første etasje ligger storkjøkkenet som skal produsere mat til pleiehjem i hele kommunen, samt flere fellesarealer, en liten café og en fylkeskommunal tannklinikk.

I første ligger også aktivitetssenteret med dagtilbud og en egen sansehage som er åpen for både unge og eldre. I etasjene oppover finner vi 48 omsorgsleiligheter med heldøgnsomsorgstjenester, samt flere store fellesarealer, primært for eldre med demens.

Innsiden av et av rommene
TREGLEDE: Alle rommene til de kommende beboerne har gode trevegger som skal sikre et godt inneklima.

– Vi ønsker å skape et levende hus på tvers av generasjoner. Vi vil gjerne tiltrekke oss frivillige organisasjoner, barnehager, skoler og lignende for å skape et godt møtepunkt for mange og litt liv i gangene, sier kommunalsjef Tone Merete Svenkerud.

– Du skal ikke måtte inn til byen for å ha bridgekvelden din, eller hva det måtte være. Liv og røre er sunt. Det at flere generasjoner blander seg er litt borte i dagens samfunn. Unge og gamle er veldig separert, men å få de litt sammen tror vi er veldig bra. Kom tilbake om et år, da skal du se levende bygg!, legger ordføreren til.

Trygghetsskapende teknologi

Et levende flerbrukshus er positivt for både beboere, brukere av dagtilbudet og pårørende. Det gjelder også de toppmoderne velferdsteknologiske løsningene i bygget.

– Vi skal drifte dette litt annerledes enn vi tidligere har drifta tradisjonelle sykehjem. Beboerne anses som hjemmeboende med et heldøgnstilbud. Bygget er også spekket med velferdsteknologi. Alt er individbasert og går ut på hva den enkelte og deres pårørende ønsker. Alle vedtak vi tar rundt velferdsteknologi knytter seg til den enkelte og i dialog med dem, sier Svenkerud.

Hun trekker frem flere eksempler på de nye løsningene. Det ligger mye sensorteknologi i bygget, både inne i leilighetene, ved inngangsdører og i sansehagen.

For eksempel har ikke beboerne nøkler til rommene sine, men armbånd som låser opp døra. Dette skal skape en trygghet i at andre beboere ikke kan komme uanmeldt inn på andres rom. Det er også muligheter for GPS-sensor som utløser en alarm hvis beboeren forlater rommet eller området, om de selv ønsker det.

Kommunalsjefen
GLEDER SEG: Kommunalsjef Tone Merete Svenkerud er veldig spent på at beboere skal begynne å flytte inn i det nye bygget.

– Dette er trygghetsskapende teknologi som gjør at det skal føles trygt å ferdes her og gi beboerne frihet. Dette er det første omsorgsbygget på Kongsberg som er såpass high tech, men vi jobber med å oppgradere andre omsorgsboliger med lignende teknologi, understreker kommunalsjefen.

Godt inneklima

Edvardsløkka er det tredje nybygget i Kongsberg som er bygget i massivtre de siste årene. Det finnes også to skoler bygget i samme stil, hvor den siste er bygget i elementer fra norske Splitkon. Byggherre Skillberg forteller at de har fått gode tilbakemeldinger fra både lærere og elever på de nye skolene i tre.

– Vi får tilbakemelding på at det er bedre inneklima. Lufta er bedre og det er et mye mer stille bygg, som gir god arbeidsro. Bygg i massivtre har en helt annen lydklang.

Dette vil også beboerne som flytter inn på Edvardsløkka få oppleve. Bo- og aktivitetssenteret er bygget i massivtre med noen betongelementer i første etasje, men er kun tre i etasjene oppover. Byggherren og ordføreren er begge enige om at de planlegger å bygge mer i massivtre fremover.