Lillehammer satser på tre

Klima

Ved å bygge i tre kan kommuner effektivt bidra til mindre CO₂-utslipp. Det siste året har Lillehammer åpnet både ny barneskole og nytt omsorgsbygg, som begge er bygget i tre.

Del

Nordre Ål barneskole og Gartnerhagen bo- og servicesenter er gode eksempler på at Lillehammer tar tre på alvor. Ifølge ordføreren har kommunen som mål å bli klimanøytrale.

– Vi har alle et ansvar for å bidra med det vi kan. Og er det noe en kommune definitivt kan bidra med, så er det å bygge og drifte bygninger med så klimavennlige materialer som mulig. Da er tre det beste vi har, sier ordfører Espen Granberg Johnsen.

Ordfører Espen Granberg Johnsen
SATSER PÅ TRE: Ordfører Espen Granberg Johnsen er fornøyd med at kommunen nå satser på trebygg.

Ny barneskole i tre
Første skoledag i høst åpent den splitter nye barneskolen på Lillehammer. Nordre Ål barneskole er bygd med en bærekonstruksjon i massivtre og limtre. Utvendig er skolen kledd med malmfuru, og innvendig er det brukt furupanel.

To personer snakker sammen.

Ikke dyrere å bygge med tre
Ellen Solbrække, ordfører i Rakkestad kommune, er initiativtageren bak kampanjen «Ordførere for tre». Hun mener at det offentlige må gå foran i kampen om mindre CO₂-utslipp, ikke bare det private næringslivet.


Skogen er det grønne gullet vårt og en enorm fornybar naturressurs vi må bruke. Derfor må kommuner, fylkeskommuner og staten satse på bygg i tre, sier hun.

Solbrækkes mål er å få alle kommuner til å bidra effektivt i det grønne skiftet. Det krever at kommuner får mer erfaring med å bygge i tre.

– Erfaringer viser at mange byggherrer tyr til vante metoder fordi det er trygt. Når kommunene får bistand fra utbyggere og etterhvert mer erfaring med å bygge i tre, så går det veldig bra og det er til og med rimeligere å bygge på den måten, forteller hun.

Ordfører i Rakkestad, Ellen Solbrække.
KOMMUNER MÅ BRUKE MER TRE: Ordfører i Rakkestad, Ellen Solbrække, er initiativtageren bak kampanjen «Ordførere for tre».


Stor merverdi
Solbrække er ikke overrasket over at Lillehammer kommune, som ligger i et fylke med mye skog og hvor skognæringen har stor betydning, satser på bygg i tre. Lillehammer-ordføreren mener økt bruk av tre kan skape merverdi på flere områder.

Det er med på å danne grunnlaget for en industri og næring som skal kunne vokse fremover. I tillegg er jeg jo opptatt av at folk skal trives i hverdagen, og jeg mener tre kan være med å bidra til økt trivsel og bedre inneklima, sier Johnsen.


Nytt omsorgsbygg i tre
Gartnerhagen bo- og servicesenter, som er bygget i massivtre og etter passivhusstandarden, er et annet godt eksempel på Lillehammer sin satsning på bygg i tre. Omsorgsbygget består av 47 omsorgsleiligheter som stod ferdig i 2018.

Brannstasjonen neste
Etter to svært vellykkede prosjekter planlegger kommunen flere bygg i tre fremover.

– Med de erfaringene vi har nå, ligger alt til rette for at vi skal kunne fortsette å bygge mer i tre. Nå ser vi blant annet på muligheter for å bygge en ny brannstasjon, avslutter Johnsen.