Fremtidens trebygg

Innovasjon

HasleTre i Oslo er et kontorbygg utenom det vanlige. Ved å ta i bruk gamle byggeteknikker på nye måter kan hele bygget demonteres og gjenbrukes i fremtiden.