Fra rester til ressurs

Bærekraft

I Østfold kjører lokale busser og renovasjonsbiler på biogass laget av rester fra papirproduksjonen i Halden kommune. Det som tidligere var avfall, har blitt en ressurs!

Del

Norske Skog Saugbrugs er en papirfabrikk i Halden som eies av Norske Skog. Når de lager papir, er det avfallstrømmer som blir til overs i produksjonen. Dette har tidligere blitt destruert i en renseprosess, men nå brukes disse avfallstrømmene til å lage biogass. Det er på en måte vinn-vinn. Papirfabrikken får brukt opp biproduktene sine, og Østfolds kjøretøy får et mer miljøvennlig drivstoff.

BIOGASSANLEGG: På anlegget i Halden lages det drøye 300 m3 biogass i timen. En m3 tilsvarer omtrent energien i 1 liter diesel.


Hundre prosent reduksjon av CO2-utslipp
Det er flere fordeler med å bruke biogass. I tillegg til at rester kan bli til en ressurs, gir biogass også hundre prosent reduksjon av CO2-utslipp sammenlignet med diesel og bensin.

– På Saugbrugs har vi som mål å utnytte hundre prosent av tømmerstokken, på en så miljøvennlig måte som mulig. Å lage biogass av avfallsrestene fra papirproduksjonen er et godt eksempel på hvor verdifullt tømmer faktisk er, forteller Anders Hedin, Process Engineer Energy i produksjonsavdelingen i Norske Skog Saugbrugs.

I Halden produseres i tillegg biogassen i samme område som den brukes, noe som gir lave transportutslipp.

Del av en lengre satsing
Satsingen på biogass i Østfold har en lang historie, men det er først de siste årene at produksjon og bruk har blitt betydelig. Viken Fylkeskommune er ekstra fornøyd med at Saugbrugs lager drivstoffet fra avfall.

Når biogass lages fra avfall og rester fra produksjonen, har man jo plutselig en ressurs i stedet for avfall. Dette må vi få til på langt flere områder, men foreløpig er biogass et av de beste eksemplene vi har på sirkulær økonomi. Dette er framtiden, og det er bra at Saugbrugs har fått til dette, forteller Tyra Risnes, avdelingssjef for klima og energi i Viken Fylkeskommune.

VI KJØRER PÅ BIOGASS: Halden kommune er godt fornøyd med at busser og renovsjonsbiler kjører på et mer miljøvennlig drivstoff.


Egen fyllestasjon i kommunen
Biogassanlegget tilknyttet papirfabrikken har vært operativt siden 2017. Her lages det drøye 300 m3 biogass i timen. En m3 tilsvarer omtrent energien i 1 liter diesel. I juni 2019 ble det i tillegg åpnet en egen fyllestasjon i Halden, hvor busser og renovasjonsbiler kan fylle tankene sine.

Viken Fylkeskommune har også, i samarbeid med andre fylker på Østlandet, etablert Biogass Oslofjord.

– Her ønsker vi å bidra til å øke produksjon og bruk av biogass. For å få til det må det være lønnsomhet i alle delene av verdikjeden. Det er nå særlig behov for å øke etterspørselen, og få opp nye fyllestasjoner, slik at flere får mulighet til å bruke dette svært miljøvennlige drivstoffet, avslutter Risnes.

Les mer om Norske Skog Saugbrugs her.​

BUSS PÅ BIOGASS: Lokale busser fyller tankene med den lokale biogassen.