Drømmeskolen Ydalir

Månedens trebygg – April 2020

Ydalir barneskole i Elverum er bygget i tre og er en del av en større, ny bydel der målet er nullutslipp. Skolen tar også del i et forskningsprosjekt om hvilken helseeffekt tre bringer.

Del

For tre og et halvt år siden var jeg med å definere drømmeskolen, og nå står jeg i den, sier rektor Monica Bekkelien.

Da skolen åpnet dørene høsten 2019, ble Monica Bekkelien tilsatt som rektor. Før det jobbet hun som prosjektleder for pedagogikk på skolene i Elverum kommune. Slik har hun vært involvert i Ydalir helt fra ide til ferdig bygg.

– Når det gjelder skolens funksjon og estetikk, var vi opptatt av at det skulle bygges på en slik måte at det ivaretar de pedagogiske kravene. Det var viktig at skolen skulle ha mye eksponert treverk. I dette bygget kan vi se byggeklossene, skjøtene og hvordan modulene er festet med bolter. Det har i ettertid vist seg å skape mye undring og nysgjerrighet hos elevene, sier Bekkelien.

Ydalir
SPLITTER NY SKOLE: Ydalir skole er bygget i massivtre og kan huse 350 elever.
Monica Bekkelien
FRA DRØM TIL VIRKELIGHET: Monica Bekkelien er rektor ved Ydalir skole og har vært med på byggeprosjektet fra start til slutt.

Fra skog til skole
Ydalir bydel bygges for å ta mest mulig vare på jorda vår. Her skal det etter hvert bygges et mangfold av boliger med lave energi- og vedlikeholdskostnader. Generelt er ambisjonen knyttet til at materialer og energi, som inngår i bygging og drift av et område, omregnet til klimagassutslipp, skal oppveies av energi produsert lokalt. I denne bydelen ligger allerede Ydalir barneskole.

– Tre er et materiale som blir viktigere og viktigere med tanke på klimautfordringene. Samtidig skal vi bidra til næringsutvikling basert på regionens eget gull. Elverum er en skogkommune, og vi ønsker å bygge opp under hele verdikjeden. Vi ønsker å bygge bærekraftig. Dette kan og vil vi bidra med, sier Heidi Erikstad, prosjektleder i Elverum kommune.

Treverk
Gang
MER ENN EN GANG: På skolen blir gangene brukt til mer enn transport. Slik de er utformet kan de også brukes til gruppevis undervisning.

Forsker på helseeffekter

Det bygges for tiden flere bygg i tre. Mange brukere av disse byggene har opplevelser og meninger om hvordan disse byggene påvirker helsen både fysisk og psykisk, men det finnes ikke særlig mye dokumentasjon på dette feltet. Kommuneoverlege i Elverum, Knut Skulberg, som er forsker med doktorgrad i innemiljø og helse, har sammen med åtte andre forskere satt i gang et forskningsprosjekt der de ser på hvilken helseeffekt tre kan ha på kroppen både fysisk og psykisk. Ydalir skole er en av tre skoler som er med i forskningsprosjektet.

– Vi jobber med en teori om at tre har positiv helseeffekt. Dette gjelder blant annet astma, tørre øyne, slimhinner, virus, influensasmitte, trivsel, velvære og psykisk helse. Tre inneholder visse egenskaper, men vi er usikre på effektene av disse egenskapene. Det vi så langt har funnet ut er at det ikke finnes noen negative avgassinger fra treverket som kan ha negativ innvirkning på helsen, forteller Skulberg.

Knut Skulberg
KOMMUNEOVERLEGEN I ELVERUM: Knut Skulberg har satt i gang et forskningsprosjekt for å finne ut hvilke helseeffekter tre gir.

Forskerne ser også på om tre og gassene fra tre kan ha en positiv effekt på helsen. Noe av de de skal se på, er om tre kan ha bakteriehemmende og miljøpsykologisk effekt.

– Dersom det viser seg at tre har positiv effekt på helse, så vil det bli viktig for befolkningen fremover. Vi vil kunne få et mer bærekraftig samfunn dersom dette stemmer, sier Skulberg.

I løpet av året vil Knut Skulberg og hans team ha de første resultatene klare.

Fornøyde ansatte og elever

Lærer Ingeborg Høistad og elevene Margrete Hangård og elev Ola Flesvig på femte trinn har alle hverdagen sin på Ydalir skole. Da skolen åpnet, kom alle fra en mer tradisjonelt bygget skole. De er alle enige i at tre er positivt for både kroppen og undervisningen.

– Etter vinterferien synes jeg det var godt å komme tilbake hit til skolen, fordi det er så fint her. Jeg blir glad av å gå her, sier Margrete.

­– Også er det god lyd her, forteller Ola.

Elever og lærer
MERKER FORSKJELL: Lærer Ingeborg og elevene Margrete og Ola opplever at både belysningen, akustikken og inneklimaet har blitt betraktelig bedre. MERK: Bildene til denne saken ble tatt før korona-utbruddet.

Undervisningsøktene i barneskolen er vanligvis på 45 minutter. På Ydalir har de økt undervisningsøktene fra 45 til 60 minutter.

– Jeg merker at barna er mer konsentrerte og opplagte her på Ydalir enn der jeg jobbet før. Det er for eksempel god akustikk her. De store vindusflatene gir mye lys, og den gode høyden under taket skaper luft rundt oss. Jeg mener det skaper en indre ro. Jeg merker også stor forskjell på meg selv. Jeg er ikke like sliten etter endt arbeidsdag og har ikke hodepine etter jobb lenger, sier lærer Ingeborg Høistad.

Klatretårn
KLATRETÅRN: Ydalir skole får en klatrevegg i et av tårnene i bygget.

Lønner seg på sikt

Skolen har en spesiell arkitektur med flere oppstikkende pyramider. Dette skaper volum i klasserommene og bidrar til mye dagslys. Det er benyttet veldig mye eksponert tre, som lot seg gjøre fordi bygningen er fullsprinklet og har mange rømningsveier.

­– Til tross for at massivtreindustrien er liten i Norge i dag, mener vi det er viktig at flere begynner å bygge i massivtre. Hvis volumet av bruken av tre øker og markedet blir større, vil industrien komme etter. Prisen på Ydalir er ikke avskrekkende. Jeg er sikker på at det vil lønne seg i lengden, for eksempel i forhold til slitestyrke, sier prosjektleder i Elverum kommune, Heidi Erikstad.

Heidi Erikstad
FORNØYD PROSJEKTLEDER: Heidi Erikstad er glad for at skolen er bygget i tre og håper flere vil følge etter.

Ydalir skole er også i finalen til å bli «Årets bygg 2019», en pris som hvert år deles ut av Byggeindustrien.