Bilde som illustrerer artikkel

For nordmenn har skogen alltid vært en viktig arena for tur og trening.

Bilde som illustrerer artikkel

De mange stiene er selve livsnerven for friluftslivet.

Bilde som illustrerer artikkel

Ofte er det skogeieren som gjør naturen lettere tilgjengelig.

Med hjerte for skogbruk og friluftsliv

Bærekraft

Som skogeier er Ole Reidar Lindsverk opptatt av å videreføre den jobben som faren hans startet på - med å tilrettelegge for friluftsliv samtidig som de driver skogbruk.