Søk om skilt til informasjonssti

Vi har skiltet flere turer for at folk skal kunne lære mer om aktivt skogbruk og hvordan det hele foregår. Kunne du tenkt deg skilt i ditt område/din skog? Søk her!

Del

Hensikten med skiltene er å fortelle om norsk skogbruk og hva tre kan bli til. Skiltene egner seg i områder hvor det drives aktivt skogbruk og hvor det ferdes mye folk langs veier eller stier i skogen. Tenk Tre dekker hele eller deler av kostnadene med produksjon og utsetting av skilt, og vil prioritere de områdene der det ferdes mye folk, i ulike deler av landet. Kunne du tenkt deg skilt i ditt område/din skog? Søk her!

Frist for å søke er søndag 23. oktober 2022. Vi behandler alle søknader etter søknadsfristen.

Før du går videre til søkandsskjema må du har følgende klart:

- Gårds- og bruksnummer til der stien skal settes opp. Gård- og bruksnummer finner du på kartverket.no. For å sette opp skilt trengs det grunneiers tillatelse. Dersom du ikke er grunneier der skiltene skal settes opp må du være i dialog med grunneier før du søker.

- Koordinater til hvor dere planlegger å sette opp startskilt.

Slik finner du koordinater:

  • Åpne Google Maps på datamaskinen.
  • Høyreklikk på det aktuelle stedet eller området på kartet. Da åpnes et forgrunnsvindu. Du finner bredde- og lengdegraden din i desimalformat øverst.
  • Du kan kopiere koordinatene automatisk ved å klikke på lengde- og breddegraden.

- Et kart som viser hvor du planlegger å sette opp stien.

  • Du kan for eksempel bruke Open Street Map, Google maps eller Norgeskart for å finne kartutsnitt. Tegn inn planlagt sti. Scann eller ta bilde av kartet og last det opp her. Dette brukes som underlag for å tegne kartet på startskiltet.

Her kan du se bilde av alle skiltene. Klikk på bildene for å lese teksten. Tenk Tre sin skiltserie består av 17 skilt.

Betingelser du som søker/grunneier må godta

  • Skiltene skal settes opp innen tre måneder etter at de er mottatt, med mindre annet er avtalt.
  • Grunneier/søker står ansvarlig for vedlikehold av stien. Dette innebærer å reparere stien hvis den utsettes for hærverk eller skade.
  • Stien skal gås opp minimum én gang i året.
  • Med mindre annet avtales skal grunneier/søker ta ned skiltene etter 5 år, eller tidligere hvis prosjektet Tenk Tre legges ned. I så tilfelle vil Tenk Tre ta kontakt med grunneier/søker.
  • Grunneier/søker godtar at stien markedsføres i Tenk Tre sin kanaler. Dette innebærer at turen kan bli lagt ut med med turbeskrivelse på tenktre.no og delt i sosiale medier. Grunneier/søker skal levere bilder og en beskrivelse av turstien til Tenk Tre.

Gå videre til søknadsskjemaet her.

Har du spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Ragnhild Erevik Fosse.

Epost