Fremtidens skole

Månedens trebygg - august 2022

Som en av Norges første svanemerkede skoler i massivtre, er Torvbråten skole i Slemmestad en arena for å lære elevene om miljø, tre, helse og bærekraft.

Del

For rektor Grethe Hultgren er Torvbråten en skole for fremtiden.
– Det er ikke bare en flott skole. Når vi har et så miljøvennlig og bærekraftig bygg, har det også vært viktig for oss å lære elvene om skolen og hvordan den er bygget, noe som igjen gir dem kunnskap og stolthet.

Torvbråten skole i Asker
SVANEMERKET: Torvbråten skole er Norges andre svanemerkede skole i massivtre. Den første, Sydskogen skole, ligger også i Asker kommune.
Rektor Grethe Hultgren på Torvbråten skole.
STOLT AV SKOLEN: For rektor Grethe Hultgren er Torvbråten en skole for fremtiden.

Involvert i byggeprosessen
Torvbråten skole ligger i Asker kommune og huser 1.–7. trinn. Skolen har to fløyer og en flerbrukshall som bindes sammen av et amfi. Amfiet utgjør kjernen av skolen og kalles hjerterommet. Skolen sto ferdig i januar 2021, men allerede før elever og ansatte flyttet inn hadde de vært aktivt involvert gjennom byggeprosessen.

Place
HJERTEROMMET: Skolen består av to fløyer som er knyttet sammen i en felles kjerne som huser bibliotek og amfi. Kjernen kalles hjerterommet og brukes blant annet til samlinger og oppvisning.

– Vi hadde et tverrfaglig prosjekt som vi kalte Ny skole. Gjennom dette prosjektet lærte elevene om begreper som svanemerking, massivtre, solceller og bærekraft. Hver uke gjennom hele byggeperioden gikk vi forbi for å se hvordan skolen tok form. Alle elvene var involvert på sitt nivå. Syvendetrinn laget for eksempel en avis der de blant annet intervjuet arkitekten. I naturfag lærte elvene om de ulike tresortene som er brukt i bygget, forteller Hultgren.

Høye klima- og miljøambisjoner
Skolen i massivtre har vært et prestisjeprosjekt for kommunen, med høye klima- og miljøambisjoner. Det er vannbårenvarme i alle gulv og under byggingen ble det gjenbrukt både løsmasser og rivningsmaterialer. Solceller på taket og egen brønnpark gjør skolen energieffektiv. Bruk av massivtre og lavkarbonbetong gir også betydelige kutt i klimagassutslipp.
– Da vi bygget skolen viste klimaregnskapet en reduksjon på 60 prosent CO2 sammenlignet med vanlig TEK17-bygg, sier prosjektleder i Asker kommune, Alf Kaare Stokker.

Takvindu
MASSIVTRE: Skolen er bygget i massivtre fra Østerrike. Treet er fraktet med tog for å redusere utslipp. Det gikk med 2000 kubikk med tømmer for å bygge skolen. Det tilsvarer ca 4000 trær.
Spilebåndet av tre som går rundt hele skolen.
SPILEBÅND: Spilene som går rundt skolen har ikke bare en estisk funksjon, men fungerer også som solavskjerming, akustisk demping og skjult ventilasjon i skolens amfi.


Bruker skolen som verktøy for læring
Da skolen åpnet deltok alle elevene med egenkomponert sang, musikk og koreografi. Tekstene handlet om de ulike temaene elvene hadde vært innom: Massivtre, sola, energi og svanemerking.
– Elvene synes det er kjempespennende. Vi har forsket på hvorfor det er viktig å bygge i tre og bruke de ressursene som finnes i landet vårt. Den opplevelsen de har av å vokse opp i dette bygget, og de erfaringene de får her, kommer til å sitte i resten av livet, sier musikk- og engelsklærer Carlton Dilks.

Musikk- og engelsklærer på Torvbråten, Carlton Dilks.
TRIVES: Musikk- og engelsklærer Carlton Dilks synes arbeidsplassen er et fantastisk bygg.

Svanemerket skole
Torvbråten skole er det andre svanemerkede skolen i Norge. Svanemerket er en nordisk miljømerking som setter krav til både bygget og byggeprosessen. Elevene Sarah, Oscar Johan og Melek er stolte av skolen sin.
– Skolebygget er veldig fint. Det er fint at det er brukt så mye tre i vegger og gulv, det gjør at den føles veldig miljøvennlig. Og så er det kult at den er svanemerket.

Sarah, Oscar Johan og Melek er elver på Torvbråten skole.
KULT MED SVANEMERKING: Elevene Sarah, Oscar Johan og Melek er stolte av skolen sin.

I bygget er materialene nøye utvalgte og her finnes ingen giftige kjemikalier. Svanemerkingen har også bestemte krav til dagslys, noe som har gjort at Torvbråten har lyse klasserom med store vindusflater. Det setter elevene pris på.
– Vi blir mer våkne og får mer energi av sollyset. I naturfagrommet er det til og med vindu i taket. Og så trenger vi ikke bruke så mye strøm for å få lys. Det er bra!

Sløydrommet
SLØYDROM: Skolen har flere spesialrom som brukes til sløyd, kunst- og håndverk og naturfag. I alle rommene er det store vindusflater som gir mye lys.
Barn leker i skolegården på Torvbråten skole.
PRESTISJEPROSJEKT: Skolen i massivtre har vært et prestisjeprosjekt for Asker kommune, med høye klima- og miljøambisjoner.

Utstrakt bruk av tre
Med fjorden foran og skogen bak, passer bygget godt inn i omgivelsene. Rundt hele skolen strekker det seg et bånd av spiler i tre. Spilene har ikke bare en estisk funksjon, men fungerer også som solavskjerming, akustisk demping og skjult ventilasjon i skolens amfi. Skolen er bygget med utstrakt bruk av tre, og også innvendig er det store synlige flater med eksponert treverk i klasserom og garderober.

– Tre evner å ta til seg og slippe ut fukt. Det gjør at hvis man fyller et klasserom med elever, så bidrar treverket til et mer naturlig inneklima. Treet med sine mange egenskaper bidrar rett og sett til et mer stabilt innemiljø, forteller prosjektleder Jon-Erling Johannessen hos LINK Arkitektur. De har stått for arkitektur og landskapsarkitektur i prosjektet sammen med Veidekke som entreprenør.

Prosjektleder Jon-Erling Johannessen hos LINK Arkitektur
HELSEFREMMENDE: Prosjektleder Jon-Erling Johannessen hos LINK Arkitektur forteller at bruken av tre i skolebygg er helsefremmende.

Beroligende effekt
– En studie utført i Østerrike har målt hjerterytmen til elever over en periode. Den konkluderte med at elever som oppholdt seg i bygg med mye eksponert trevirke ble roligere sammenlignet med bygg hvor det var brukt andre materialer som for eksempel gips, sier Johannessen.

Torvbråten skole har utstrakt bruk av tre.
UTSTRAKT BRUK AV TRE: Skolen i massivtre har mye eksponert treverk. Studier viser at treverket har beroligende effekt på elever i skolebygg.

De ansatte kan bekrefte at treverket øker trivselen i det daglige.
– Vi har hatt mange på besøk her og alle sier at de med en gang merker at det er god luft. I tillegg er jo massivtreet lyddempende, og det gjør det veldig behagelig å jobbe her, sier rektor Hultgren.

Carlton Dilks synes også at bruken av treverk på arbeidsplassen en positiv.
– Vi ansatte nyter det veldig. Der ser så flott ut, og vi får en bedre følelse av å omgi oss med et levende materiale.