En diamant i tre

Månedens trebygg

«Valle for alle» het det da Vål´enga fikk tomt på Valle Hovin til én krone av Oslo kommune. Lite visste man da at det sammen med den nye fotballstadioen skulle bli et trebygg som ville trekke «alle til Valle».

Del

Vi trengte et spesielt bygg som midtpunkt i det nye næringsområdet. En identitetsskapende attraksjon og et inkluderende og varmt samlingssted. Vi kaller det en «diamant». Og vi ville at det skulle være trendy og miljøvennlig. Det måtte bli massivtre, forteller Christian Hvass, utviklingssjef i bygg- og eiendomsutviklingsselskapet NCC som står bak Valle Wood.

KARBONLAGER: Fordi Valle Wood er bygget i tre, som er en naturlig karbonfanger, lagrer dette bygget karbon tilsvarende 12000 flytimer med et Boeing-fly. Foto: Nyebilder

Valle Wood – lærrerikt og vakkert

Bygget har faktisk diamant-trekk, der det sparrer som en motvekt til den nye stadion. Det strekker seg mot himmelen med en avsmalning og en vindusutforming som gir glamorøse assosiasjoner. Inne i bygget står søylene som trærne i skogen, uavbrutt og gjennomgående fra bunn til topp. Slik utnyttes styrken i treets fibre, slik trærne så elegant løser det i naturen. Sammen med slanke løsninger rundt de odde vindusformene og spinkle, men sterke etasjeskiller, får bygget et lett og høyreist uttrykk, forteller Hvass.

– Mange ser for seg hytter og tunge furumøbler så snart tre blir nevnt som materiale, men at tre må være tungt motbeviser vi her, sier Jørgen Tycho, arkitekt og medeier i Oslotre.

Oslotre har hatt ansvar for prosjektering av trekonstruksjonen og monteringen av Valle Wood.

På høyhus i tre er Norge faktisk verdensledende. Valle har hatt besøk av nysgjerrige og innovative tre-interesserte fra både Kina, Japan og USA.

Jørgen Tycho, arkitekt og medeier i Oslotre

– Vi lærer noe nytt for hvert trebygg vi setter opp og har gjort mange mindre prosjekter. Valle Wood setter imidlertid en ny standard for større bygg. Det er en game changer. Gode løsninger som er utarbeidet her, baner vei for at også andre tør å velge tre i høyden, forteller Tycho som tror vi går inn i tiåret for store trebygg. NCC har allerede 3-4 nye trebygg i støpeskjea.

STOLTE BIDRAGSYTERE: Sammen med arkitektene har Jørgen Tycho (t.v) og Christian Hvass samarbeidet tett for å realisere Valle Wood.

Identitetsskapende trearkitektur

Lund+Slaatto Arkitekter har tegnet bygget, hvor en av forutsetningene for prosjektet har vært at Valle Wood skal skape møteplasser i området og at bygget, gjennom utseende og funksjon, er med på å gi området en identitet. I tillegg til kontorer har bygget både restaurant og dagligvarebutikk. Intensjonen har vært at det er tydelig lesbart i arkitekturen at dette er et samlende og inviterende bygg. Massivtrekonstruksjonen er eksponert gjennom hele bygget, og for å tydeliggjøre at byggets konstruksjon er av tre, er fasadene inspirert av årringer og trefibre.

– Fasadene er utformet i en variasjon av åpne og lukkede partier. Hensikten har vært å gi en dynamikk og abstraksjon der etasjeskillene utviskes, forteller Espen Pedersen, arkitekt og faglig leder i Lund+Slaatto Arkitekter.

Over tiden får treverket en grålig, mer reflekterende patina som gjør at fasadene endrer karakter avhengig av tid, vær og sesong.

– Ved at bygget skiller seg ut i bybildet understrekes også prosjektets offentlige karakter, sier Pedersen.

POPULÆR ARBEIDSPLASS: Godt inneklima og en lun atmosfære skaper et godt arbeidsmiljø inne i bygget.

Klimaløsning i praksis

Ikke bare er huset lekkert, det er også et stort karbonlager. 800 kilo karbonekvivalenter for hver kubikkmeter tre. Valle Wood består av 1300 karbonekvivalenter, tilsvarende 12000 flytimer med et Boeing-fly. Dette vil være lagret så lenge bygget står. Og hvis det er som Shirley Bassey sier, at Diamonds are forever, blir det lenge.

– Trærne er naturlige karbonfangere og når vi velger tre som materiale i bygg foran stål og betong, velger vi nullutslipp – faktisk fangst og lagring. Betongprodusentene prøver nå å etablere karbonfangst og -lagring for sin produksjon, såkalt CCS. Treet har naturlig gjort denne jobben allerede. Og med ny kunnskap om moderne trebyggeri som gir både lette og elegante prefabrikerte løsninger med null svinn, er vi på full fart inn i den sirkulære industrien som vi få til hvis vi skal nå klimamålene om bare ti år, understreker Tycho.

MILLIMETERPRESISJON: Å bygge Valle Wood innebar en vesentlig koordineringsjobb mellom arkitekt og tekniske fag.

Godt å jobbe i

Å leie ut kontorlokaler med kun å ha en tegning å vise til, av et bygg som ingen helt klarte å forestille seg hvordan skulle bli, ble midlertid ingen lett jobb. Men da bygget var på plass, ble pågangen en annen. Dedikerte leietakere som ønsker et miljøvennlig image, har blitt trukket til Valle Wood. En av dem er kaffedistributør Trond Kjølstad i JDE Professional som har merkevaren Friele Kaffe. Sammen med sine 50 ansatte sitter han i toppetasjen med showroom og takterrasse i tre.

RESTAURANT: Trewerket fungerer som kantine for byggets leietakere, kontorområdets øvrige besøkende, samt tilreisende og beboere i området.
FORNØYD LEIETAKER: Kaffedistributør Trond Kjølstad er opptatt av at både kaffen og arbeidsplassen er miljøvennlig.

– Som kaffeimportør er miljøaspektet viktig for oss. Å flytte inn i et miljøvennlig bygg i tre viser at vi lever som vi prediker. Alle som kommer inn her blendes av trebruken og mange begynner å ta bilder, sier den fornøyde leietakeren som både brenner, kverner og forteller om kaffe i rommet med blanke kaffemaskiner på grove treflater.

At hans ansatte trives med inneklimaet og den lune atmosfæren, er han også glad for.

– Jeg opplever generell god trivsel her, avslutter Kjølstad.