– Norge har en luke på rundt ti år

Økonomi

Thina Saltvedt jobber med bærekraft og grønn energi i Nordea Markets. Hun mener finansmarkedet må bevege seg raskere inn i det grønne skiftet. Det vil kreve store investeringer i næringer og bedrifter som representerer fornybare løsninger.

Del

At vi ikke skal leve av oljen for alltid er noe alle vet. Hva vi skal leve av derimot, har vært et omdiskutert tema. Ifølge Saltvedt har Norge et stort potensial for å bygge opp nye, store industrier, men det krever at vi utnytter mulighetene så raskt som overhodet mulig.

– Jeg mener Norge har en luke på rundt ti år hvor vi kan hevde oss i det grønne skiftet. Se bare på hvilke muligheter som ligger i vindkraftindustri, og ikke minst hva skog- og trenæringen kan bidra til, forteller hun.

Hun trekker blant annet frem klimafordelene ved å bygge mer i tre.

– Bygg- og anleggssektoren står for mye av utslippene våre. At vi kan bruke tre i mye større grad enn vi har gjort tidligere, gjør at byggene våre kan bli mer bærekraftige. Også må vi jo være veldig stolte av at vi har verdens høyeste trehus i Brumunddal! Forhåpentligvis er det en stor inspirasjon for flere bygg som skal på plass, fordi man ser hva som faktisk er mulig å få til, forteller Saltvedt.

MJØSTÅRNET: Verdens høyeste trebygg.

Vi har dårlig tid

Oljeindustrien blir ikke lagt ned over natta, det er heller ikke et mål. Det Saltvedt er opptatt av, er at Norge er nødt til å investere mer i grønne næringer, og at det må skje raskt.

– Det er viktig at vi ikke surrer oss inn i en oljeboble igjen, selv om oljeprisene har steget litt. Hvis vi skal finne nye vekstmotorer for den norske økonomien, er vi nødt til å investere mer i grønne næringer. Da må finanssektoren bidra til å flytte kapitalen i en mer bærekraftig og klimavennlig retning, forteller hun.

Å måle den såkalte klimarisikoen i selskaper kan bidra med akkurat det.

– I finanssektoren har vi begynt å evaluere selskaper etter hvor bærekraftige de er. Det går blant annet på utslipp, men også på hvor målrettede de er med tanke på å nå FNs klimamål. Har en bedrift et stort klimaavtrykk, vil det i fremtiden bli vanskeligere og dyrere å få lån, kanskje får man ikke finansiering i det hele tatt, sier Saltvedt.

Utålmodig optimist

Til tross for store klimaendringer, ser Saltvedt positivt på fremtiden.

– Jeg er definitivt en optimist og jeg tror vi kan klare det grønne skiftet. Men jeg ser jo at vi nå begynner å få kniven på strupen. Jeg håper Norge investerer mer i grønne næringer og bedrifter i årene som kommer. Hvis vi ikke får til det innen en tiårsperiode, vil det komme store grep som gir større endringer på kort sikt, noe som kan skape uro i det finansielle markedet. Setter vi i gang nå, kan vi slippe store, uventede endringer i fremtiden, avslutter Saltvedt.