Norge har en luke på rundt ti år

Økonomi

Thina Saltvedt jobber med bærekraft og grønn energi i Nordea Markets. Etter 10 år som oljeanalytiker innså hun at finansmarkedet må bevege seg raskere inn i det grønne skiftet. Det vil kreve store investeringer i næringer og bedrifter som representerer fornybare løsninger.

Del

Det var flere grunner til at Thina valgte å bytte jobb.

– En viktig årsak var selvfølgelig at jeg tror at fremtiden ikke er fossil, det er de grønne energikildene vi skal inn i. Men en annen viktig årsak var at jeg personlig begynte å føle på klimaendringene, hva kan jeg bidra med?

Da Thina for noen år siden spådde at oljetoppen kommer et sted mellom 2025 og 2030, hadde hun allerede lenge snakket om viktigheten av å skape konkurransedyktige forretningsmuligheter i overgangen til et lavkarbonsamfunn. Det var det ikke alle som ville høre på den gangen.

– Jeg fikk mye motstand i synet mitt for noen år siden. Derfor var jeg usikker på hvordan budskapet mitt ville bli mottatt da jeg virkelig begynte å jobbe med dette. Heldigvis ble jeg positivt overrasket. Etterspørselen etter mer informasjon om hvordan man skal møte det grønne skiftet har vært helt enorm. Jeg har faktisk hatt mer å gjøre det siste halvannet året, enn det jeg hadde under oljekrisen i 2014. Det hadde jeg aldri trodd, forteller Thina.

Hvis vi skal finne nye vekstmotorer for den norske økonomien, har vi dårlig tid. Det krever et tett samarbeid mellom både industri, politikere og næringsliv, og det krever at vi starter nå.

– Thina Saltvedt
BÆREKRAFT OG GRØNN ENERGI: Thina Saltvedt er sjefanalytiker for Sustainable Finance i Nordea Markets.

Fra fossilt til fornybart

At vi ikke skal leve av oljen for alltid, er noe alle vet. Hva vi skal leve av derimot, har vært et omdiskutert tema. Ifølge Thina har Norge et stort potensiale for å bygge opp nye, store industrier, men det krever at vi utnytter mulighetene så raskt som overhode mulig.

– Jeg mener Norge har en luke på rundt ti år, hvor vi kan hevde oss i det grønne skiftet. Se bare på hvilke muligheter som ligger i vindkraftindustri, og ikke minst, hva skog- og trenæringen kan bidra til, forteller hun.

Hun trekker blant annet frem klimafordelene ved å bygge mer i tre. – Bygg- og anleggssektoren står for mye av utslippene våre. At vi kan bruke tre i mye større grad enn vi har gjort tidligere, gjør at byggene våre kan bli mer bærekraftige. Også må vi jo være veldig stolte av at vi har verdens høyeste trehus i Brumunddal! Forhåpentligvis er det en stor inspirasjon for flere bygg som skal på plass, fordi man ser hva som faktisk er mulig å få til, forteller Thina.

Vi har dårlig tid

Oljeindustrien blir ikke lagt ned over natta, det er heller ikke et mål. Det Thina er opptatt av, er at Norge er nødt til å investere mer i grønne næringer, og at det må skje raskt.

– Det er viktig at vi ikke surrer oss inn i en oljeboble igjen, selv om oljeprisene har steget litt. Hvis vi skal finne nye vekstmotorer for den norske økonomien, er vi nødt til å investere mer i grønne næringer. Da må finanssektoren bidra til å flytte kapitalen i en mer bærekraftig og klimavennlig retning, forteller hun.

Å måle den såkalte klimarisikoen i selskaper kan bidra med akkurat det.

– I finanssektoren har vi begynt å evaluere selskaper etter hvor bærekraftige de er. Det går blant annet på utslipp, men også på hvor målrettede de er med tanke på å nå FNs klimamål. Har en bedrift et stort klimaavtrykk, vil det i fremtiden bli vanskeligere og dyrere å få lån, kanskje får man ikke finansiering i det hele tatt, sier Thina.

Utålmodig optimist

Til tross for store klimaendringer, ser Thina positivt på fremtiden. – Jeg er definitivt en optimist, og jeg tror vi kan klare det grønne skiftet. Men jeg ser jo at vi nå begynner å få kniven på strupen. Jeg håper Norge investerer mer i grønne næringer og bedrifter i årene som kommer. Hvis vi ikke får til det innen en tiårsperiode, vil det komme store grep som gir større endringer på kort sikt, noe som kan skape uro i det finansielle markedet. Setter vi i gang nå, kan vi slippe store, uventede endringer i fremtiden, avslutter Thina.