Et av verdens mest bærekraftige skogbruk

Klima

For 100 år siden var den norske skogen nesten uthogd. I dag driver Norge et av verdens mest bærekraftige skogbruk. Historien om det norske skogbruket er ikke bare en historie om hvordan vi snudde i tide, det er en historie om de mulighetene som ligger fremfor oss.