En sirkulær svømmehall

Innovasjon

Mens det nye Tøyenbadet i Oslo bygges er det satt opp et midlertidig bad på Økern. Badet er bygd for å kunne flyttes og brukes et annet sted i framtiden, og er en viktig satsing på sirkulære bygg i hovedstaden.

Del

Rett ved siden av Løren barneskole i Oslo står det nye badeanlegget. Det første som treffer deg, er den karakteristiske trebuen dekket av en stor duk. En bred trapp leder opp til en vegg av vinduer som slipper inn lys til selve bassenget.

Økern bad sett utenfra.
ØKERN BAD: Det midlertidige badet ligger flott til på en åpen plass foran Løren barneskole. Det er ikke gravd på tomta, både på grunn av grunnforholdene, men også fordi badet skal kunne flyttes om noen år.

En annerledes byggeprosess
Nuno Arkitektur har jobbet med svømmehaller i lang tid, men Økern bad er det første demonterbare badet de har bygget. I dette prosjektet måtte de tenke annerledes fra første strek ble tegnet.

– Vi måtte tenke på det som et byggesett som skal kunne settes sammen, plukkes fra hverandre, plasseres på et kjøretøy og settes opp igjen et annet sted. Og vi måtte tenke slik med alle komponentene i badet, fra selve bassenget, til garderober, tekniske rom og personalrom, forteller arkitekt Paal Stormoen Wessel i Nuno Arkitektur.

Tett samarbeid
TETT SAMARBEID: Prosjektleder for Økern bad, Kristina Bødal, og arkitekt Paal Stormoen Wessel jobbet tett sammen fra byggestart i september til hallen stod ferdig i mars.

Økern bad er satt sammen av to hovedkonstruksjoner. Den ene delen av bygget består av to etasjer med containere kledd i treverk. Disse huser resepsjon, garderober og tekniske rom. Selve svømmehallen er bygget opp av lange buede limtrebjelker som strekker seg fra bakken og møtes på toppen. Tak og vegger er spesiallaget, hvor det innvendig er det skrudd på akustikkplater for å få en behagelig lyd. Av hensyn til både miljø og inneklima er det brukt mest mulig treverk.

Innvendig
KARAKTERISTISK FORM: Med de store buene ønsket arkitekten ønsket å skape en arkitektonisk opplevelse midt i byen.


En unik svømmehall
Når du kommer inn i svømmehallen, er det vanskelig å ikke la seg imponere. Bassenget strekker seg innover i rommet mot de store glassvinduene, som slipper inn et vakkert lys i hallen. Svømmer du på ryggen, ser du rett opp på de store trebuene.

– Buene gir både sterk formidentitet og konstruksjon. De gjør også at man får nok plass på sidene av bassenget, som er et krav når man bygger svømmehaller. Vi har også sørget for at buene passer inn på en standard lastebil den dagen de skal demonteres, slik at man slipper spesialtransport, forteller Wessel.

Bassenget
GOD STØRRELSE: Bassenget er på 12,5 x 25 meter, og har skrå bunn med varierende dybde opp til 1,6 meter.
Benker
EN PUST I BAKKEN: Legg merke til benkene langs veggen, som også er laget av limtre. Her kan kan ta seg en hvil mellom svømmetakene.

Alt skal kunne demonteres
Her inne er absolutt alt tilrettelagt for en fremtidig demontering. Området rundt bassenget er laget av tre og dekket med vinyl. Her kan man skjære av vinylen og plukke platene fra hverandre. Selve bassenget er laget av stål som kan skjæres opp og sveises sammen på nytt. Til og med de store vinduene skal i framtiden tas ned og flyttes.

– Garderobene, personalrommet og de tekniske rommene er også enkle å flytte. Det er containere som er plassert oppå hverandre. Utvendig er de kledd i tre for å skape en lunere følelse, forteller Wessel.

Containere
TO ETASJER MED CONTAINERE: Bak svømmehallen ser du containerne, som ble satt sammen på en tetris-aktig måte.

Vi er nødt til å rive mindre, og bruke de byggene vi har bedre.

Eli Grimsby, direktør i Oslobygg


Satser på sirkulære bygg
Byggherren bak badet er Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, som nylig har slått seg sammen med Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Boligbyggs sin utbyggervirksomhet – og nå har blitt til Oslobygg KF. Fusjoneringen av Oslos bygg-foretak er en del av en større satsing på bærekraftige bygg i hovedstaden, noe den nyansatte direktøren er godt fornøyd med.

– Når vi skal bygge skoler, barnehager eller idrettsanlegg, så kan vi planlegge slik at vi utnytter byggene og arealene bedre. At vi er samlet i et foretak gjør det også lettere å tenke sirkulært. Hvis vi for eksempel har et barnehagebygg som ikke skal brukes lenger, kan vi sammen jobbe for å gjøre det om til for eksempel en ungdomsklubb, et kulturhus eller tilleggsarealer for en skole. Vi er nødt til å rive mindre, og bruke de byggene vi har bedre. Dette er lettere å få til som et samlet foretak, forteller Eli Grimsby, direktør i Oslobygg.

Direktør Eli Grimsby
ØNSKER TETTERE SAMARBEID: Direktøren i Oslobygg, Eli Grimsby, mener hele bransjen må jobbe sammen for å få en mer sirkulær byggebransje (foto: Lars Myhren Holans/Oslobygg Oslo KF).

Som nyutnevnt direktør er Grimsby opptatt av å bidra til å skape et Oslo som blir enda bedre for folk å leve i, og at bygningsmassen hun har ansvar for skal forvaltes mest mulig effektivt.

Hun mener bransjen må jobbe bedre sammen – både forskere, rådgivere, entreprenører, byggherrer og myndigheter må samarbeide for å få til en mer sirkulær byggebransje. Og for Grimsby handler bærekraftige byggeprosjekter blant annet om å bygge fleksible bygg. Det vi bygger i dag må kunne gjenbrukes til noe annet i framtiden.

– Økern bad et kjempegodt eksempel på god materialutnyttelse, og er vårt første ombrukskonsept. Det viser at det er mulig å tenke sirkulært, og bransjen trenger flere slike eksempler vi alle kan lære av. Vi forventer også at nyutdannede ingeniører og arkitekter som kommer ut i jobb, er pådrivere for nye måter å jobbe på. Vi er helt avhengig av ny ekspertise, som tør å utfordre, forteller Grimsby.

Økern bad er i utgangspunktet laget for å kunne demonteres og flyttes og to ganger. Nå skal det stå her i et par år, også blir det spennende å se hvor det ender opp.

Kristina Bødal, prosjektleder for Økern bad

Stor interesse, også fra utlandet
Inne i svømmehallen står prosjektleder for badet, Kristina Bødal, sammen med arkitekten Paal. De har begge lært mye i løpet av prosjektet, og er glade for at Økern bad kan være til inspirasjon for andre sirkulære byggeprosjekter.

– Vi begynte å bygge i september i fjor, og hallen stod ferdig i mars. Det er jo ingen som har bygd et lignende bad før, så vi er veldig stolte av det vi har fått til her. Elevene ved Løren skole virker kjempefornøyde med badet, og vi har hatt folk på befaring her fra andre kommuner. Til og med folk fra Tyskland har henvendt seg for å se hvordan vi har løst dette. Det vitner jo om at det er stor interesse for å finne nye måter å bygge på, sier Bødal.

Detaljer
VIKTIGE DETALJER: På utsiden ser du en av trebuene og kryssavstivningen. Alt kan demonteres og settes sammen igjen.
Godt isolert
GOD ISOLASJON: Arkitekten beskriver gummiduken som en vanntett boblejakke.

Badets framtid
Gjennom vinduene i enden av bassenget kan man se den ytterste trebuen og kryssavstivningen, som er med å holde bygge oppreist. Det er også store hengsler til takduken, en PVC-duk som ble heist på plass med en kranbil. Arkitekten beskriver duken som en vanntett boblejakke, som på sikt kan løsnes av hengslene og rulles sammen. Dette skal etter planen skje i 2024, når det nye Tøyenbadet står ferdig.

– Økern bad er i utgangspunktet laget for å kunne demonteres og flyttes og to ganger. Nå skal det stå her i et par år, også blir det spennende å se hvor det ender opp, sier Bødal.

Hvis arkitekten Paal kunne valgt, er han sikker på hva han hadde ønsket for badets framtid.

– Drømmen hadde jo vært å få satt opp dette badet ved en sjø- eller bryggekant. Bare rusle ned trappen her og hoppe rett ut i havet!

Paal og Kristina