Økonomi

– Norge har en luke på rundt ti år

– Norge har en luke på rundt ti år

Thina Saltvedt mener finansmarkedet må bevege seg raskere inn i det grønne skiftet. Det vil kreve store investeringer i næringer og bedrifter som representerer fornybare løsninger.